voorpagina.html
Werkinuitvoering 
Is een krant die op 7-07-07 in eigen beheer is uitgegeven. 
De krant is ontstaan uit de idee dat het leven 
voortdurend in beweging is. 

Oplage 7000 
Verspreidingsgebied over de hele wereld 

voorpagina.html